Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Acceptarea condițiilor

specii-invazive.ro este domeniul web utilizat de Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor pentru asigurarea unei mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților din domeniul speciilor invazive.

Utilizarea site-ului Managementul Speciilor Invazive din România (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utlilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului www.specii-invazive.ro.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.specii-invazive.ro oferă Utilizatorilor informații, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări și știri referitoare activitatea sa ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului.

Ce este un serviciu electronic?

www.specii-invazive.ro este un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre cetățeni și Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de domeniului www.specii-invazive.ro:

servicii de informare, care asigură cetățenilor, presei sau altor factori interesați acces ușor și eficient la informații, facilitând consultarea documentelor emise de către Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor; servicii de comunicare interactivă ("Formular Contact"), care permit un mai bun contact cu cetățenii, cu societatea civilă și cu alți factori interesați, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăți serviciile și activitățile Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.

Neangajarea răspunderii

Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor întreține acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informația oferită:

este exclusiv de natură generală;
nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
poate conține legături web spre alte site-uri aspura conținutului cărora Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web. Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.

Site-ul www.specii-invazive.ro si aplicatiile mobile ale acestuia au fost dezvoltate de contractor folosind ca bază de lucru codurile aplicației iNaturalist (https://www.inaturalist.org). Acestea sunt disponibile prin licentă MIT (https://github.com/inaturalist/inaturalist/blob/main/MIT-LICENSE; https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid/blob/main/LICENSE; https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/blob/main/MIT-LICENSE). Drepturile de autor pentru codurile și imaginile iNaturalist sunt ale acestei organizații, iar drepturile de autor pentru codurile și imaginile contractantului rămân ale acestuia.

Revised on 28, 2023 08:05 AM by test_admin test_admin