Bibliografie - specii invazive

Book
Book Chapter
Anastasiu, P, Negrean G.  2009.  Neophytes in Romania. Neobiota din România. :66-97. Descarcă: Anastasiu-et-Negrean-Neophytes-in-Romania.pdf (9.6 MB)
Anastasiu, P, Negrean G, Başnou C, Sîrbu C, Oprea A.  2008.  A preliminary study on the neophytes of wetlands in Romania. Biological Invasions – from Ecology to Conservation. 7:181-191. Descarcă: paulina-anastasiu-et-al-neobiota.pdf (244.57 KB)
Conference Paper
Conference Proceedings
Journal Article
Anastasiu, P, Negrean G.  2005.  Alien plants in Romania (1). Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Tomul LI(Sectiunea II.a Biologie vegetala):87-96. Descarcă: paulina-anastastiu-gavril-negrean-alien-plants-in-romania.pdf (1.1 MB)
Sărăţeanu, V, Moisuc A.  2007.  Cercetari privind influenta pH-ului solului asupra speciilor invazive din pajisti. Lucrări ştiinţifice Facultatea de Agricultură. 39(1):303-308.
Doroftei, M, Covaliov S.  2009.  Checklist of alien ligneous plants in the Danube Delta Biosphere Reserve. Scientific Annals of Danube Delta Institute, Tulcea. 15:19-24.
Negrean, G, Ciortan I.  2012.  Conyza bonariensis, a new plant with invasive character in Romanian flora. Analele Universităţii din Craiova - Biologie, Horticultura, Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole, Ingineria Mediului. 17:743-748. Descarcă: negrean-ciortan-2012-conyza-bonariensis-a-new-plant-with-invasive-character-in-romanian-flora.pdf (150.17 KB)