Bibliografie - specii invazive

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Anastasiu, P, Negrean G.  2005.  Alien plants in Romania (1). Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Tomul LI(Sectiunea II.a Biologie vegetala):87-96. Descarcă: paulina-anastastiu-gavril-negrean-alien-plants-in-romania.pdf (1.1 MB)
B
C
Sărăţeanu, V, Moisuc A.  2007.  Cercetari privind influenta pH-ului solului asupra speciilor invazive din pajisti. Lucrări ştiinţifice Facultatea de Agricultură. 39(1):303-308.
Doroftei, M, Covaliov S.  2009.  Checklist of alien ligneous plants in the Danube Delta Biosphere Reserve. Scientific Annals of Danube Delta Institute, Tulcea. 15:19-24.
Negrean, G, Ciortan I.  2012.  Conyza bonariensis, a new plant with invasive character in Romanian flora. Analele Universităţii din Craiova - Biologie, Horticultura, Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole, Ingineria Mediului. 17:743-748. Descarcă: negrean-ciortan-2012-conyza-bonariensis-a-new-plant-with-invasive-character-in-romanian-flora.pdf (150.17 KB)
D
F
G
I