Bibliografie - specii invazive

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Anastasiu, P, Negrean G.  2005.  Alien plants in Romania (1). Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Tomul LI(Sectiunea II.a Biologie vegetala):87-96. Descarcă: paulina-anastastiu-gavril-negrean-alien-plants-in-romania.pdf (1.1 MB)
Anastasiu, P, Negrean G, Başnou C, Sîrbu C, Oprea A.  2008.  A preliminary study on the neophytes of wetlands in Romania. Biological Invasions – from Ecology to Conservation. 7:181-191. Descarcă: paulina-anastasiu-et-al-neobiota.pdf (244.57 KB)
Anastasiu, P, Negrean G.  2008.  New alien plants to Romania. Analele Universităţii din Craiova. Seria Agricultură, Montanologie, Cadastru. 38/B:1-10. Descarcă: Anastasiu-et-Negrean-New-alien-plants-to-Romania.pdf (1.67 MB)
Anastasiu, P, Negrean G.  2009.  Neophytes in Romania. Neobiota din România. :66-97. Descarcă: Anastasiu-et-Negrean-Neophytes-in-Romania.pdf (9.6 MB)
Anastasiu, P, Sîrbu I, Negrean G.  2009.  Verbesina encelioides - a new alien plant in Romania. Analele Universităţii din Craiova. Seria Agricultură, Montanologie, Cadastru. 39/B:15-19. Descarcă: Anastasiu-et-al-Verbesina-encelioides-a-new-alien-plant-in-Romania.pdf (419.19 KB)
D
Dihoru, G.  2004.  Invasive plants in Romania's flora. Analele Universitatii din Craiova. IX (XLV):73-82. Descarcă: dihoru-plante-invazive-in-flora-romaniei.pdf (221.35 KB)
Doroftei, M, Covaliov S.  2009.  Checklist of alien ligneous plants in the Danube Delta Biosphere Reserve. Scientific Annals of Danube Delta Institute, Tulcea. 15:19-24.
G
H
I
L
M